Sedan 2008 använder vi Maria Åkerberg i våra behandlingar. Vi har produkterna även till försäljning. 
C/O Gerd har vi som ett alternativ. Båda märkena har fokus på växters inneboende kraft. Det är naturligt för kropp, knopp och miljön.